Naše odměna

Přestože se oceňování lékáren řídí jistými ustálenými pravidly, konečná cena a další podmínky obchodu jsou ve výsledku dány dohodou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Existuje rozličná škála typů potenciálních kupujících a jejich důvody získat zdravotnické zařízení v konkrétní lokalitě a s konkrétními parametry bývají často velmi subjektivní.

Společnost One Art s.r.o. eviduje průběžně poptávky od řady potenciálních kupujících, od stávajících či nově vznikajících řetězců, investičních skupin či privátních investorů, majitelů lékáren či jinak odborně zaměřených subjektů.

Důkladná znalost trhu a potenciálních kupujících, znalost a předvídatelnost způsobů provedení akvizic, naše související poradenská činnost, to vše vytváří příležitost pro prodávajícího k získání optimální nabídky co ceny, struktury a časového rozložení plateb a platebních garancí.

Naše odměna je tak s jistotou vzhledem k prodávajícímu již předem vypořádána zajištěním takové nabídky co do konečné ceny, kterou by prodávající zpravidla realizoval sám jen obtížně.

Také náklady spojené se zajištěním celého procesu „na klíč“ jsou krom úspory času pro majitele zařízení zcela pokryty díky efektivnímu a bezpečnému průběhu obchodu.


Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.