Ceny lékáren

Ocenění lékárny vychází zpravidla ze standardizovaných modelů budoucích výnosů s přihlédnutím k místní situaci, zohledněním veškerých rizik, perspektiv budoucího rozvoje, době nájemního vztahu, personálnímu vybavení, konkurenčnímu prostředí a některých dalších ukazatelů.

Zcela nejsou platné mezi lékárnickou veřejností rozšířené úvahy o násobcích měsíčního obratu. Násobky měsíčního obratu nezohledňují výnosovou ani nákladovou situaci lékárny a v rozporu s pravidly investic bylo by tak možno ocenit ztrátovou lékárnu poměrně vysokou cenou.

Také lékárny, které generují velmi malý zisk nebo dokonce nevelkou ztrátu, jsou velmi často obchodovány specifickým zájemcům. Takový zájemce projevuje zájem získat kompletní provozovnu – lékárnu včetně veškerého vybavení a povolení, avšak přináší lékárně dodatečné obchodní aktivity, kterými je kompenzován dosavadní hospodářský výsledek.

Významnou částí ceny lékárny bývá také subjektivní složka tvořená konkrétním zájmem konkrétního kupujícího získat lékárnu s určitými parametry v žádané lokalitě.

Cena lékárny je vždy tvořena jako cena za kompletně věcně a personálně vybavenou provozní jednotku s nájemní smlouvou a včetně veškerých povolení. Veškeré ostatní majetkové složky jako zásoby, případné pohledávky za pojišťovnami, finanční hotovost, závazky a podobně, jsou vypořádávány odděleně.


Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.